Všeobecné obchodní podmínky

Právní sekce

Cookies

Naše politika
Děkujeme za návštěvu našich webových stránek www.getyoubox.com.Tato politika společnosti Just One Life s.r.o., se sídlem Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX (dále jen „JOL“) pro cookies je platná pro Webové stránky nebo stránky značek na platformách třetích stran (např. YouTube a Facebook) a aplikace na daných stránkách, které jsou provozovány společností nebo pro společnost JOL (Webové stránky).
Návštěvou Webové stránky a aktivním odsouhlasením souhlasíte s používáním cookies a jinými technologiemi na vyhodnocení chování na stránkách, jak je uvedeno v této politice. Pokud nesouhlasíte, změňte si nastavení prohlížeče podle Vašich potřeb nebo Webové stránky nenavštěvujte. Zakázání cookies může ovlivnit funkčnost Webových stránek.
Při použití mobilního zařízení pro připojení k internetu se seznamte s podmínkami užití specifickými pro danou aplikaci.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěné na Váš počítač Webovými stránkami, které navštívíte. Jsou obecně používané pro fungování Webových stránek, a nebo aby stránky pracovaly efektivně, stejně jako aby poskytovaly informace vlastníkům Webových stránek. Níže najdete detaily o sbíraných informacích, a jak tyto informace používáme. Pro více informací o druhu dat, které shromažďujeme, se podívejte do dokumentu Podmínky používání webových stránek.

Jak a proč používáme cookies?

Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti Webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Cookies nám usnadňují personalizovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s Webovými stránkami při příští návštěvě, k získání informací o spokojenosti uživatelů a ke komunikaci s Vámi jinde na internetu.

Jaké typy cookies používáme?

Na Webových stránkách můžeme používat následující cookies:

Relační cookies

Jde o dočasné soubory, které se vymažou po uzavření prohlížeče. Pokud se na Webové stránky vrátíte, stránky Vás budou považovat za nového návštěvníka.

Trvalé cookies

Tyto cookies zůstanou na Vašem prohlížeči, dokud je manuálně nesmažete nebo dokud je prohlížeč nesmaže podle nastavení pro mazání cookies. Tyto cookies Vás budou považovat za návštěvníka, který se na stránky vrací.

Nezbytné cookies

Nutné cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování Webových stránek. Cookies Vás navigují po stránkách a umožňují funkčnost stránek.

Cookies, které posílají vaše informace

Jde o cookies, které nastavujeme pro Webové stránky, a mohou být rozeznány pouze těmito stránkami. Jsou známé jako cookies vlastníka stránek („First Party“ cookies).

Umisťujeme cookies na JOL reklamu, která je na stránkách jiných, třetích stran (např. Facebook). Přes tyto cookies získáme informaci, když kliknete na reklamu. V takovém případě JOL umisťuje cookies třetí strany (“Third Party“ cookies). JOL může použít tyto informace, aby se Vám zobrazila reklama odpovídající Vašemu zájmu nebo dle Vašeho chování na internetu.

Cookies, které posílají informace jiným společnostem

Jde o cookies nastavené na Webovou stránku partnerskými společnostmi (jako Facebook nebo inzertní společnosti). Tyto strany mohou použít nasbíraná data k anonymnímu zacílení reklamy na jiných stránkách.

Nastavení cookies

V úvodu Webových stránek je upozornění na cookies a okénko pro akceptaci. Vy sami si můžete na svém prohlížeči nastavit varování nebo cookies zakázat. Cookies nepotřebujete k pohybu na většině stránek, nicméně všechny funkcionality nemusí být aktivní. Podívejte se na „Nápovědu“ ve Vašem prohlížeči (jako Internet Explorer, Firefox, Chrome) pro nastavení. Pamatujte, že při použití různých počítačů v různých lokacích budete muset měnit nastavení pro každý prohlížeč.

Aktualizace právního oznámení

Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Prosím, navštivte občas tuto stránku, abyste si mohli zkontrolovat tyto informace a nové dodatečné informace.

Podmínky používání webových stránek 

Podmínky používání webových stránek společnosti Just One Life s.r.o. a webových stránek značek vlastněných společností Just One Life s.r.o.

Úvod

Vítejte na stránkách společnosti Just One Life s.r.o.,se sídlem Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX (dále jen „JOL“).
Informace o cookies naleznete zde.

Váš vstup na webové stránky společnosti JOL (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání. Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

Souhlas a změna podmínek užívání

Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali tyto Podmínky používání ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte.

Společnost JOL si Vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách.

Proto Vám společnost JOL doporučuje tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznamovat se se všemi změnami.

Povolené užití 

Mějte, prosím, na paměti, že veškeré použití a přidávání příspěvků na stránku (jako obrázky a videa) nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné.

Vyvarujte se

veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;

použití těchto Webových stránek k hanobení nebo pošpinění JOL, jejich zaměstnanců nebo jiných jednotlivců, nebo takového chování, které vytváří špatnou pověst o dobrém jménu JOL;

nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit majetek JOL nebo majetek
jiných jednotlivců;

zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na Webové stránky včetně
těch, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu a nebo hanobení JOL a nebo systémů a bezpečnostních sítí třetích stran, a nebo mohly způsobit nactiutrhání, či by jejich obsah obsahoval rasistické projevy, neslušnosti, výhrůžky, pornografii či jiné protiprávní jednání;

propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst JOL s jinou webovou (internetovou) stránkou;

zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem.


Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, a nebo tyto Podmínky používání Webových stránek.

JOL má právo odstranit jakýkoli obsah, který bude považovat za protizákonný nebo ohrožující bezpečí.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní informace nebo materiály zaslané na Webové stránky podléhají politice firmy JOL o soukromí a ochraně osobních dat.

JOL plně respektuje právo na ochranu soukromí
JOL vždy usiluje o to, aby její jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v platném znění) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

Zpracování osobních údajů bude vždy probíhat výhradně s Vaším souhlasem

Vaše údaje budou zpracovávány společností JOL v postavení správce. Správce zpracovává osobní údaje sám a nebo prostřednictvím zpracovatele.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím Just One Life s.r.o. nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.

Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyright. Žádnou reprodukci jakékoliv části Webových stránek nesmíte prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmíte upravovat nebo zahrnout do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.

Ochranné známky, loga, znaky a servisní značky (společně “ochranné známky") zobrazené na Webových stránkách patří JOL. Nic, co se nachází na Webových stránkách, se nesmí chápat jako uznání povolení a nebo práva použít kteroukoliv z ochranných známek zobrazených na Webových stránkách. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, a nebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách používání, je přísně zakázané. Návštěvníkům stránek JOL oznamuje, že bude důsledně a rázně dbát na dodržení svých práv duševního vlastnictví v plném rozsahu poskytnutém právním pořádkem, včetně trestního stíhání za závažné porušení zákona.

Všechny příspěvky a nebo materiály neosobního charakteru, které posíláte elektronickou poštou (e-mailem) a nebo jiným způsobem na Webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé. Cokoli přenášíte a nebo posíláte se stává vlastnictvím JOL a může byť použité na různé účely, včetně, ale ne výlučně, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a přeposílání. Používáním Webových stránek dáváte s uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě toho používáním Webových stránek dáváte svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady, výtvarná díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy a nebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku, který pošlete na Webové stránky, může JOL použít na jakékoliv účely (včetně, ale ne výlučně, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné takové použití nepatří finanční ocenění ve prospěch osoby a nebo strany, která poskytla informace, nápady, díla, návrhy a nebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah.
Samotným poskytnutím také zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tyto materiály/obsah nejsou urážlivé a že jejich použití ze strany JOL neporuší práva žádné třetí strany. Společnost JOL není zavázaná použít poskytnuté informace.

Přesnost a úplnost informací

JOL se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti JOL jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost JOL nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.
Berte prosím na vědomí, že jakékoliv spoléhání na informace/údaje uvedené na webových stránkách společnosti JOL je Vaším vlastním rizikem. Souhlasíte s tím, že jste sami plně odpovědni za vyhodnocení těchto informací.
JOL neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by Vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo síť JOL. JOL nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víře a Vy souhlasíte s tím, že nebudete činit JOL odpovědným za případné škody, které by Vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných).
JOL Vám důrazně doporučuje, abyste se seznámili a pečlivě si přečetli podmínky provozování u všech ostatních webových stránek, které navštívíte.

Pokud jste provozovatelem stránek třetí strany a chcete se připojit na stránky JOL, JOL není odpovědné za tato propojení, pokud neuvedete přesnou URL adresu domovské stránky (bez propojení nižší úrovně). Případně pokud se prezentujete jako partner nebo zástupce JOL, Nesmíte používat seřízení obrazu („framing“) nebo podobné praktiky, a musíte zajistit, aby se Webová stránka JOL otevírala do nového okna.

Kontaktujte nás

Tyto stránky jsou provozované společností Just One Life s.r.o., Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX .
Pokud máte dotaz nebo komentář ke stránkám, kontaktujte nás (i) emailem: na hey@getyoubox.com, (ii) telefonicky na tel.č.: 00420 604 234 047 nebo (iii) písemně na adrese Just One Life s.r.o., Servis pro zákazníky, Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika.

Rozhodné právo

Vy a JOL souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně soudy v České republice.

 

 

 

CONTACT US

+420 608 733 633

OFFICE
Lannova 2113/2a
110 00 Praha 1 – Nové Město, Czech Republic
CRN: 02822806 ∣ VATIN: CZ02822806

Just One Life Ltd. is registered in the Commercial Registry maintained by the Municipal Court in Prague, Section C 312498, maintained by the Municipal Court in Prague.

INQUIRE THE EVENT WITH US

  • Original
  • Icon
  • Go
  • Backpack
SUBMIT

FRANCHISE

Would you like to cooperate or become our brand sales representative?

Then please contact us by e-mail: michal@getyoubox.com